(OJT) האימון בעבודה

מניסיוננו הרב בארגונים ובעסקים, נוכחנו כי האימון בעבודה (On the Job Training- OJT) הינו כלי הדרכה רב עוצמה.

האימון בעבודה (OJT) יעיל ביותר לחיזוק מסרים ולהטמעת כלים, עקרונות וטכניקות, שהוצגו ותורגלו בסדנאות/ בהרצאות.
מומלץ לשלב את האימון בעבודה במקביל לסדנאות/ להרצאות או לאחר סיומן, כחלק משלב ה"תחזוקה".

מטרתו של האימון בעבודה הנה לשפר מיומנויות ספציפיות של עובדים ומנהלים בתחומי עבודתם.

יתרונותיו של האימון בעבודה הוא, שהוא מהווה מעין "שיעור פרטי", כלומר הוא תפור במיוחד לצרכיו של מקבל המשוב.
העובד/ המנהל מקבלים משוב ספציפי וייחודי עבורם- מה הן החוזקות וכיצד לשמר חוזקות אלה ומאידך, מה עליהם לשפר וכיצד.

מנהלים יכולים להיעזר באימון בעבודה, על מנת לשפר את מיומנויות הניהול והמנהיגות שלהם, כדי להניע טוב יותר את חברי הצוות, כדי לחנוך ולאמן עובדים ואף על מנת לשפר את התקשורת הבין אישית שלהם עם אחרים בארגון ועם לקוחות וספקים.

עובדים יכולים לקבל כלים ספציפיים לשיפור השירות, המכירה, התקשורת הבין אישית או הניהול העצמי שלהם.


ליווי ואימון למנהלים ועובדים בכניסה לתפקיד , מאפשר חיזוק מיומנויות הנדרשות לתפקיד החדש, מקצר זמן למידה ומקטין טעויות.

(Visited 108 times, 1 visits today)